Index

Stikord


Baggrund
Mitfordiana. Nancy, Pam, Tom, Diana, Unity, Decca og Debo.

OBS:

Jeg skriver om nogle bøger, der interesserer mig. Jeg anmelder ikke for andre.

Om dette site

Jeg blev op­ta­get af em­net “Mit­for­di­a­na” for snart læn­ge si­den. Jeg har læst en mas­se om Mit­ford­er­ne og af dem, og ef­ter­hånd­en som jeg har læst og tænkt o­ver ting­e­ne, har jeg følt trang til at skri­ve om det. Det er selv­føl­ge­lig mit håb, at em­net også vil in­ter­es­se­re an­dre og må­ske give dem lyst til selv at læ­se me­re.


Beyond the Pale

Nicholas Mosley: Beyond the Pale

Rules of the Game/Beyond the Pale I andet bind, Beyond the Pale, er Nicholas Mosley nået frem til tiden efter sin mors død i 1933. Dette er tiden for de meget store fascistmøder, de såkaldte rallies, hvor Mosley gerne talte sig selv i ekstase, og under eller efter hvilke, der gerne var bølleoptøjer. Det var på denne tid, Mosley og hans tilhængere begyndte at gå i en slags uniform, hvor den sorte skjorte var en vigtig bestanddel. Mosley “ansatte” også arbejdsløse unge mænd. De boede sammen i noget, de kaldte “The black House”, hvor de levede under militær disciplin. Hvad de ellers lavede, udover, som det hed sig “at forsvare sig mod agressive jøder”, står lidt hen i det uvisse. Det har uden tvivl været dette, Mussolini var med til financiere. Omkring 1936 holdt den italienske financiering op, og Mosley måtte skille sig af med “The black House”.

Ord det samme som virkelighed?

Nicholas Mosley stiller sig gennem det meste af bogen, og også dens forgænger “Rules of the Game”, spørgsmålet om, hvad der fik hans far til at lande på et fascistisk synspunkt og også til at fastholde det, selv efter at Holocaust var blevet almindelig kendt. Det svar, han giver, er lidt svært at håndtere. Han siger dels, at Tom Mosley begik den fejl at tro, at ord var det samme som virkelighed. Han troede f.eks., at hvis han havde “vundet” en diskussion, dvs. på en eller anden måde fejet modpartens argumenter af bordet, ville han også have vundet i virkeligheden. Så ville det blive, som Mosley havde sagt. Mosley troede også, at hvis han havde holdt et “rally” og folk havde applauderet hans tale, så ville de gå hjem og sørge for, at stemme på B.U.F næste gang. Nicholas siger på den anden side, at hans far troede, at mennesker var rationelle, og derfor ville støtte hans synspunkter.

Antisemitisme eller ej?

Der har været en del usikkerhed omkring hvorvidt Mosley og B.U.F var antisemitiske. Om det kan man sige, at det var de ikke på nogen tydelig måde i starten. Senere hen blev de dog særdeles klare i mælet. Mosley hævdede, at hans “sortskjorter” blev angrebet af agressive jøder, og derfor var det rimeligt at slå igen. Men der findes også vidnesbyrd om, at Mosley har udtalt, at en bevægelse som B.U.F havde brug for en syndebuk, og til den brug var jøderne velegnede. Mosley arrangerede da også sine B.U.F marcher gennem Øst-London, hvor en stor del af befolkningen er og var jødisk. Det kan nok hævdes, og det er det også blevet, at antisemitisme ikke var noget væsentligt træk ved B.U.F. Men da trækket var der, er det jo også rimeligt ligegyldigt, om Mosley mente, at det var væsentligt eller ej.

Før krigen udgav Mosley et fascistisk tidskrift ved navn Action. Dette organ havde masser af antisemitiske artikler, som han siden har forsøgt at lægge afstand til ved at hævde, at han ikke havde læst artiklerne, inden bladet blev trykt.

En fare for rigets sikkerhed

Da England erklærede Tyskland krig i 1939, udsendte Mosley et memo til alle B.U.F medlemmer, hvori han opfordrede dem til på enhver måde at tjene fædrelandet. Helt op til krigsudbruddet havde han ellers været fortaler for fred. Han mente ikke, at Storbritannien havde noget i klemme, "bare" fordi Tyskland besatte sine nabolande og i øvrigt behandlede jøderne dårligt. Det var ikke tilstrækkelig grund til at trække Storbritannien ind i en krig. Memoet var ikke nok til, at den britiske regering turde have Mosley gående løs, så han blev, sammen med en mængde B.U.F medlemmer interneret efter paragraf 18b, en paragraf der minder meget om nutidens terrorlovgivning, idet den siger, at man kan interneres uden beviser og uden rettergang, hvis myndighederne mener, at man kan være til skade for rigets sikkerhed.

Hemmeligt bryllup i Berlin

Privat havde Oswald Mosley giftet sig med Diana Guinness(Mitford). De var blevet gift i Berlin, i Goebbels’ dagligstue og med Hitler som vidne i 1936. Bagefter har de hævdet, at grunden til, at de blev gift på den måde var, at de ville holde ægteskabet hemmeligt, mest af hensyn til Diana, der kunne komme ud for ubehageligheder som Mosleys kone. Onde tunger har villet vide, at det i virkeligheden var fordi, Mosley ville fortsætte sit forhold til “Baba” Metcalfe, hans første kones lillesøster. Ægteskabet blev holdt hemmeligt indtil 1938, da deres første fælles barn, Alexander, blev født.

Løsladt efter tre år

Kort efter, at Mosley var blevet interneret, blev Diana også fængslet. Efter et par år fik de lov til at være interneret sammen i Holloway-fængslet. Man havde dels løsladt mange af de andre paragraf 18b fanger, dels ladet dem leve i en lejr på øen Man under friere forhold. Dels gik mange mennesker med forbindelser højt oppe i forbøn for de to. I 1943 var Oswald Mosleys åreknuder blevet så stort et problem, at læger udtalte, at det kunne blive hans død, hvis han skulle blive i fængslet. Den engelske regering ønskede ikke at få nogle martyrer i fængslet, så Mosleyparret blev løsladt, selv om det skete under store protester fra folk på gaden.

“Beyond the Pale” følger Mosley til et par år efter krigen, hvor han stadig forsøgte at lave “rallies” i Øst London og stadig troede på, at der kunne komme et fascistisk regime med ham som leder i Storbritannien.

Uenighed om begivenhedernes forløb

Bøgerne er skrevet efter Oswald Mosleys død i 1980. Han havde testamenteret sine breve og øvrige papirer til Nicholas. Diana Mosley blev meget vred på Nicholas, efter at bøgerne var udkommet. De havde ellers været rigtig gode venner indtil da. Diana var dels vred over, at Nicholas havde valgt at offentliggøre private breve fra sine forældre til hinanden, dels var hun lodret uening i hans tolkning af mange af begivenhederne.

Nicholas Mosley: Rules of the Game/Beyond the Pale, isbn 0-436-20218-2, Secker & Warburg

Sidst opdateret 17-03-2017