Index

Stikord


Baggrund
Mitfordiana. Nancy, Pam, Tom, Diana, Unity, Decca og Debo.

OBS:

Jeg skriver om nogle bøger, der interesserer mig. Jeg anmelder ikke for andre.

Om dette site

Jeg blev op­ta­get af em­net “Mit­for­di­a­na” for snart læn­ge si­den. Jeg har læst en mas­se om Mit­ford­er­ne og af dem, og ef­ter­hånd­en som jeg har læst og tænkt o­ver ting­e­ne, har jeg følt trang til at skri­ve om det. Det er selv­føl­ge­lig mit håb, at em­net også vil in­ter­es­se­re an­dre og må­ske give dem lyst til selv at læ­se me­re.

The Bolter

Frances Osborne: The Bolter, Idina Sackville

The Bolter, Idina Sackville

Frances Osborne har skrevet bogen om Idina Sackville. Hun er Idina Sackville’s oldebarn, men de to har aldrig mødt hinanden. Det er der vel ikke noget unormalt i, det er de færreste af os, der har haft noget med oldeforældrene at gøre. I Frances Osbornes tilfælde hævder hun, at man i hendes barndomshjem bevidst undgik at nævne Idina Sackville, fordi man skammede sig over hende og faktisk nødig ville associeres med hende. Hvorfor det? Jo, forklaring følger.

Model for Nancy Mitford?

Et sidespring: I Nancy Mitfords The pursuit of Love, Love in a Cold Climate osv. er fortællerens mor en person, der kaldes The Bolter. Frances Osborne vil gerne have os til at tro, at Nancy Mitford brugte hendes oldemor som model for “sin” bolter. Det er da meget muligt. Idina Sackville blev grundigt beskrevet i den tids sladderpresse, og hun og Nancy Mitford hørte til samme samfundsklasse - hvis man ser lidt stort på tingene, en klasse med et stærkt begrænset persongalleri, så Nancy Mitford har haft gode muligheder for i hvert fald at kende til Idina Sackville. Den litterære Bolter og virkelighedens verdens har da i hvert fald noget til fælles. De stak af fra et større antal ægtemænd og et endnu større antal elskere. Deraf navnet, The Bolter, hende, der stak af. Jeg kan ikke komme på noget enkelt dansk ord, der udtrykker det samme.

Engelske anmeldere har mere end antydet, at dette værk er voyeurisme og andre mindre stuerene træk forklædt som biografi og historie. Tjah, det er det måske, men lad det nu ligge.

Idina Sackvilles historie, meget kort.

Det specielle ved Idina Sackville var, at hun blev gift og skilt et antal gange og havde et antal elskere ind i mellem og samtidig med alle ægteskaberne. Først blev hun gift med Euan Wallace, som hun fik to sønner med. Da hun lod sig skille fra ham, stillede han som betingelse, at hun gik med til aldrig at se børnene igen. Hun giftede sig derefter med Charles Gordon. De tog til Kenya og startede en farm sammen, men ægteskabet holdt kun et års tid. Dernæst giftede hun sig med en ung adelsmand, Joss Hay, med hvem hun levede i et “åbent ægteskab” og også fik en datter. Hun gennemgik endnu to ægteskaber og nåede også at leve alene på sin kenyanske farm i nogle år, inden hun døde af cancer som 62-årig.

Urealiseret potentiale

Historien er i sig selv interessant nok, også uden at skulle bekende sig til voyeurisme og sligt. Idina Sackville står trods alt som en kvinde, der mere eller mindre gjorde, som det passede hende, og det er man ikke forvænt med i 20'erne og 30'erne. Men der var noget, som irriterede mig under læsningen af bogen. Jeg er kommet frem til, at det nok skyldes, at forfatteren temmelig ukritisk har brugt søg og erstat under skrivningen, og at hun har brugt en noget begrænset synonymordbog, eller evt. en samling beskrivende fraser til at udstaffere sine sætninger med. Der er mange gentagelser. En skam. Det kunne have været en god bog.

Frances Osborne: The Bolter, Virago, isbn-978-1-84408-481-4

Sidst opdateret 17-03-2017