Index

Stikord


Baggrund
Mitfordiana. Nancy, Pam, Tom, Diana, Unity, Decca og Debo.

OBS:

Jeg skriver om nogle bøger, der interesserer mig. Jeg anmelder ikke for andre.

Om dette site

Jeg blev op­ta­get af em­net “Mit­for­di­a­na” for snart læn­ge si­den. Jeg har læst en mas­se om Mit­ford­er­ne og af dem, og ef­ter­hånd­en som jeg har læst og tænkt o­ver ting­e­ne, har jeg følt trang til at skri­ve om det. Det er selv­føl­ge­lig mit håb, at em­net også vil in­ter­es­se­re an­dre og må­ske give dem lyst til selv at læ­se me­re.

Brideshead Revisited

Evelyn Waugh: Brideshead Revisited

Brideshead Revisited Nu har jeg faktisk, helt sikkert læst bogen! Før var jeg ikke sikker på, om jeg nu havde læst bogen, eller om jeg bare havde set TV-serien med Jeremy Irons og Anthony Andrews. Jeg tror nærmest, at det må være det sidste. Det, at læse bogen, er nemlig en speciel oplevelse, som jeg ville have haft en sikker erindring om. Der er nok ikke mange, der har et så nuanceret og alligevel kompakt sprog, som Evelyn Waugh.

Charles og Sebastian

Historien handler jo om den unge mand fra middelklassen, Charles Ryder, der på Oxford Universitet danner et meget tæt venskab med den unge adelsmand, Sebastian Flyte. Der har været diskuteret en del om, hvor tæt dette forhold var. Jeg kan kun sige, at bogen ikke siger noget direkte, men på den tid, da den blev skrevet, var homoseksualitet forbudt ved lov. Hvis Waugh derfor havde skrevet noget eksplicit om et homoseksuelt forhold, ville det have været en helt sikker metode til at sørge for, at hans bog ikke blev læst. Det er nu ikke sikkert, at han ville have skrevet noget eksplicit, selvom ovenstående ikke havde været tilfældet. Jeg tror, Evelyn Waugh ville foretrække læsere, der selv kan drage deres egne konklusioner.

Katolicisme, en verden for sig

Noget af det særlige ved Sebastian Flyte og hans aristokratiske familie på Brideshead er, at de, i modsætning til Charles Ryder, er katolikker. Evenlyn Waugh konverterede selv til katolicismen, og et af hans helt klare ærinder er, at katolicisme er en verden for sig i sammenligning med Charles Ryders agnostiske, rationelle holdning til tingene. Waugh lader simpelthen Charles’ rationalisme tabe stort i forhold til Julia Flytes katolicisme. 1-0 til Gud i den katolske version.

Ingen spoiler, læs selv!

Jeg skal ikke yderligere afsløre handlingen for folk, der ikke måtte kende den. Jeg vil dog lige gøre opmærksom på en af bipersonerne, nemlig en vis Hooper, der står som symbol på de moderne tider og deres afgrundsdybe uforstand, men som vinder over tidligere tider og deres værdier, hvadenten vi vil det eller ej.

Jeg kan i høj grad anbefale bogen. Det er som sagt en oplevelse at læse engelsk af den karat. Bogens handling og persongalleri er både underholdende og tankevækkende.

Evelyn Waugh: Brideshead Revisited, isbn 01-141-18747-6, Penguin Classics

Sidst opdateret 17-03-2017