Index

Stikord


Baggrund
Mitfordiana. Nancy, Pam, Tom, Diana, Unity, Decca og Debo.

OBS:

Jeg skriver om nogle bøger, der interesserer mig. Jeg anmelder ikke for andre.

Om dette site

Jeg blev op­ta­get af em­net “Mit­for­di­a­na” for snart læn­ge si­den. Jeg har læst en mas­se om Mit­ford­er­ne og af dem, og ef­ter­hånd­en som jeg har læst og tænkt o­ver ting­e­ne, har jeg følt trang til at skri­ve om det. Det er selv­føl­ge­lig mit håb, at em­net også vil in­ter­es­se­re an­dre og må­ske give dem lyst til selv at læ­se me­re.

Søstrene, Deborah

Den sidste i rækken

Deborah, Debo, Mitford er født i 1920. Som den eneste af de 7 Mitfordbørn holdt hun meget af huset i Swinbrook, hvor hun, også i modsætning til de ældre søskende, tilbragte størstedelen af sin barndom. Hun har siden udtalt, at ingen sorg i hendes liv kunne måle sig med sorgen over, at familien solgte huset i Swinbrook. Af sorger i hendes liv nævner hun selv bl.a. at hun har mistet tre børn, mens de var spæde og at 4 af hendes allerbedste venner blev dræbt i krigen. Det var med andre ord en virkelig dyb sorg, hun følte over tabet af barndomshjemmet.

Besøgte Hitler

Deborah MitfordSom teenager besøgte hun sammen med sin mor og søster, Unity, Hitler i München. Hun har bemærket, at det var en meget akavet situation, bl.a. fordi hun og hendes mor slet ikke talte eller forstod tysk. Hun fandt det også bemærkelsesværdigt, at Hitler flere gange ringede efter sine tjenestefolk, men de kom ikke! Det var hun vel ikke vant til hjemmefra, og i hvert fald syntes hun, at det var besynderligt, at et statsoverhoved ikke kunne få tjenestefolkene til at komme ved at ringe på klokken. Hun har også sagt, at Hitler havde monogram på sine håndklæder, hvilket hun syntes var overraskende for en person som ham. I interviewet fra BBC Radio4's Woman's Hour omtaler hun netop denne episode. Hun nævner også, at hun ikke kunne få øje på den "karisma" ved Hitler, som andre, bl.a. hendes søstre, Diana og Unity, var så betagede af. Adspurgt om, hvordan hun ser på den megen interesse for Mitfordfamilien, svarer hun, at hun slet ikke kan forstå hvorfor det er sådan. Hvis dette er ikke bare en lille smule falsk beskedenhed, så har hun dog en meget god pointe, idet hun siger, at det er meget let at komme og dømme søstrene disse mange år bagefter. Det synes hun ikke er helt fair, hvilket hun nok har ret i.

Hertuginden af Devonshire

Chatsworth

Deborah citeres for som barn at have sagt, at hun ville være hertuginde, når hun blev stor. Det blev hun også. Hun giftede sig i 1941 med Andrew Cavendish, der senere blev hertug af Devonshire, fordi hans ældre bror blev dræbt i anden verdenskrig, og Andrew dermed kom til at arve titlen, godset og hele "herligheden".

I sit voksenliv er Deborah Cavendish især kendt for at have gjort godset Chatsworth til en sund forretning, bl.a. som en turistattraktion med alt, hvad dertil hører. Hun har skrevet adskillige bøger om Chatsworth, om havearbejde, om madlavning osv.

Deborah Cavendish om Chatsworth

Den 17. juli 2003 modtog Deborah Cavendish en journalist fra BBC 4's Woman's Hour. De gik en tur på slottet og talte om de ting, de så undervejs. Klik her for at høre samtalen. Samtalen varer knap 9 minutter og fylder godt 8 MB.

Den sidste søster

Enkehertuginden af Devonshire, som er hendes officielle titel, lever stadig *. Hun har i sin besiddelse tusindvis af breve, som de seks Mitfordsøstre skrev til hinanden. Hun har tilladt Diana Mosleys svigerdatter, Charlotte Mosley, at udgive nogle af disse breve. Der er bl.a. udgivet et bind med brevveksling mellem Nancy Mitford og Evelyn Waugh, et bind med Nancys breve og et bind med breve mellem alle seks søstre. Disse bøger er udgivet i tid til julehandlen gennem de senere år. Deborahs forretningstalent fornægter sig ikke. * Deborah Cavendish døde 24. september 2014.

Interview med Deborah Cavendish fra "Woman's Hour", BBC

Deborah, enkehertuginden af Devonshire, blev den 21. september 2007 interviewet i anledning af udgivelsen af "Letters Between 6 Sisters", redigeret af Charlotte Mosley. Klik her for at høre interviewet. Det er i mp3-format, varer ca. 14 minutter og fylder ca. 14 MB.

Deborah Devonshire på slap line sammen med Charlotte Mosley

Sidst opdateret 17-03-2017

Letters Between Nancy Mitford and Evelyn Waugh Letters Between 6 Sisters Counting My Chickens