Index

Stikord


Baggrund
Mitfordiana. Nancy, Pam, Tom, Diana, Unity, Decca og Debo.

OBS:

Jeg skriver om nogle bøger, der interesserer mig. Jeg anmelder ikke for andre.

Om dette site

Jeg blev op­ta­get af em­net “Mit­for­di­a­na” for snart læn­ge si­den. Jeg har læst en mas­se om Mit­ford­er­ne og af dem, og ef­ter­hånd­en som jeg har læst og tænkt o­ver ting­e­ne, har jeg følt trang til at skri­ve om det. Det er selv­føl­ge­lig mit håb, at em­net også vil in­ter­es­se­re an­dre og må­ske give dem lyst til selv at læ­se me­re.

Decline and Fall

Evelyn Waugh: Decline and Fall

Decline and Fall Dette er Evelyn Waughs første roman. Den blev først udgivet i 1928, og den var en umiddelbar succes, som var med til at fastslå, at Evelyn Waugh havde et helt unikt talent for at skrive humoristiske romaner.

Fra handlingen

Bogen handler om den unge Paul Pennyfeather, som bliver smidt ud af universitet på grund af uanstændig opførsel. Det var en uretfærdig afgørelse, der førte dertil. Pennyfeather var ikke populær på universitetet, og derfor blev han udsat for mobning, og det var som et resultat af denne mobning, han blev smidt ud.

Af universitetets portner får han det råd, at han skal prøve at blive skolelærer, for det er der flere andre, der er blevet, efter at de er blevet smidt ud på grund af uanstændig opførsel. Han finder arbejde på den højst mærkværdige Llannabba kostskole i Wales, hvor han får en løjerlig chef med to mærkværdige døtre, samt nogle højst mærkværdige kolleger.

Waughs talent for komik giver sig allerede i denne roman også udslag i de navne, han har givet nogle af personerne. En af eleverne på Llannaba hedder Lord Tangent. Han er naturligvis søn af Lord og Lady Circumference… Den stakkels Lord Tangent bliver i øvrigt ramt af en vildfaren kugle fra en startpistol til en idrætsdag og dør senere, åbenbart fordi han bliver forsømt. Der skal noget af et komisk talent til for at gøre et eklatant omsorgssvigt morsomt. Ikke desto mindre lykkes dette for Waugh.

En anden elev på kostskolen er Peter Beste-Chetwyn, hvis mor er enke, meget smuk og meget rig. Hun bliver betaget af Paul Pennyfeather og det trækker op til bryllup mellem de to. Men inden da skal Paul lige hjælpe sin tilkommende med et ærinde i forbindelse med hendes forretning. Denne forretning er hvid slavehandel, hvilket Paul, der er ung og naiv ikke rigtig fatter. Han bliver arresteret den dag, brylluppet skulle have stået, bliver dømt for hvid slavehandel og sendt i fængsel.

Læs selv!

Derefter går det slag i slag, og måske har jeg allerede afsløret for meget af handlingen, så det holder op nu. Der skal også være noget til den, der selv vil læse bogen.

Kort sagt udstiller Waugh overklasseløgene og deres vaner på en måde, de næppe kan have brudt sig særlig meget om. Men det er meget underholdende for resten af os.

Evelyn Waugh: Decline and Fall, isbn 978-0-14-118748-8, Penguin Classics

Sidst opdateret 17-03-2017