Index

Stikord


Baggrund
Mitfordiana. Nancy, Pam, Tom, Diana, Unity, Decca og Debo.

OBS:

Jeg skriver om nogle bøger, der interesserer mig. Jeg anmelder ikke for andre.

Om dette site

Jeg blev op­ta­get af em­net “Mit­for­di­a­na” for snart læn­ge si­den. Jeg har læst en mas­se om Mit­ford­er­ne og af dem, og ef­ter­hånd­en som jeg har læst og tænkt o­ver ting­e­ne, har jeg følt trang til at skri­ve om det. Det er selv­føl­ge­lig mit håb, at em­net også vil in­ter­es­se­re an­dre og må­ske give dem lyst til selv at læ­se me­re.

The Duchess of Windsor

Diana Mosley: The Duchess of Windsor

The Duchess of Windsor

Diana Mosley, født Mitford, har begået denne biografi over hertuginden af Windsor. Bogen er ret velskrevet, og man fornemmer tydeligt Diana Mosleys måde at formulere sig på; hendes stil er ret distinkt. Ingen tvivl om, at hun selv har skrevet bogen og ikke haft hjælp af en “ghost-writer”. Både hertugen og hertuginden af Windsor skrev autobiografier, men de fik iflg. Diana Mosley hjælp af professionelle. Interessant nok hævder hun, at de begge fuldt ud ville have været i stand til at skrive biografierne selv, og at det er en skam, de ikke gjorde det.

Diana og Oswald Mosley var private bekendte af hertugparret i mange år, hvor de boede i nærheden af hinanden uden for Paris. Diana Mosley formår dog at træde i baggrunden og virkelig skrive om sit emne uden hele tiden at skulle fremhæve sig selv og sin egen rolle i begivenhedernes forløb.

Nazi-forbindelsen

Personlig havde jeg været mest spændt på at læse, hvordan hun ville håndtere hertugparrets besøg hos Hitler sidst i 30'erne. Der blev ikke afsløret noget nyt, må jeg sige. Diana Mosley siger ganske kort, at Hertugen af Windsor ikke var nazist, det ville hans kongelige opdragelse helt forhindre. Når han og Hertuginden besøgte Hitler var det fordi, han helt sikkert regnede med at skulle vende tilbage til England og have en form for embede der. Et af datidens store problemer i Storbritannien var boligmangel og at mange af de boliger, der var, var dårlige og usunde. Hertugen havde hørt og forstået, at man havde løst dette problem samtidig med, at man havde løst arbejdsløshedsproblemet i Tyskland. Det var simpelthen dette, man var i Tyskland for at studere.

Om man tror på den forklaring eller ej vil vel være op til den enkelte. Nu besøgte Diana Mosley selv Hitler rigtig mange gange, og det har hun aldrig selv kunnet se noget forkert i. Det kan nok have farvet hendes opfattelse af begivenhederne noget. Hun gør meget ud af at fortælle, at Hertugen aldeles ikke havde nogen visioner om at bestige Englands trone igen, evt. efter at England ville være blevet slået af Tyskland. Igen må man sige, at tanker er toldfrie. Alle de implicerede er døde, og der kommer nok ikke nye, væsentlige oplysninger for dagen.

En ret så utrolig historie

Om bogen selv kan jeg altså berette, at den er let læst og særdeles underholdende. Det er jo, som forfatteren selv siger, en helt utrolig historie. Hvis man havde begået et skønlitterært værk med den storyline, ville ingen forlæggere have rørt den med en ildtang. Den ville simpelthen være for kulørt. Sådan kan virkeligheden nogle gange fuldstændig overgå fantasien.

Bogen er gennemillustreret. Jeg er helt vild med gamle billeder, men netop disse billeder er lidt af en skuffelse. De er trykt på samme slags papir som resten af bogen, og det gør dem i mange tilfælde utydelige, uldne og ikke nær så interessante som hvis de havde været trykt på glittet papir i god kvalitet. Den slags bøger er netop tit udstyret med nogle sider med billeder, som er trykt på passende papir. Jeg ville til enhver tid have foretrukket færre billeder i bedre kvalitet.

Diana Mosley: The Duchess of Windsor, Gibson Square Books, isbn 1-903933-40-4

Sidst opdateret 17-03-2017