Index

Stikord


Baggrund
Mitfordiana. Nancy, Pam, Tom, Diana, Unity, Decca og Debo.

OBS:

Jeg skriver om nogle bøger, der interesserer mig. Jeg anmelder ikke for andre.

Om dette site

Jeg blev op­ta­get af em­net “Mit­for­di­a­na” for snart læn­ge si­den. Jeg har læst en mas­se om Mit­ford­er­ne og af dem, og ef­ter­hånd­en som jeg har læst og tænkt o­ver ting­e­ne, har jeg følt trang til at skri­ve om det. Det er selv­føl­ge­lig mit håb, at em­net også vil in­ter­es­se­re an­dre og må­ske give dem lyst til selv at læ­se me­re.


Hvordan snebolden startede

Min interesse for Mitfordfamilien

Jeg havde anskaffet mig Angela Lamberts The Lost Life of Eva Braun. Under læsningen af denne bog, der i øvrigt er langt bedre, end jeg havde forestillet mig, var der en lille, nærmest parentetisk oplysning, som vakte min interesse. Der nævnes et sted, at Hitler havde en "fan", der kom fra det engelske aristokrati, og at Eva Braun havde været jaloux på denne person. Personen var Unity Mitford. Jeg havde ikke hørt om hende før, og jeg fandt det højst besynderligt, at Hitler sådan har haft en "groupie" fra de allerhøjeste sociale lag i England.

Som så ofte før, når jeg støder på en sådan lille stump information, der undrer mig, gik jeg på nettet for at se, om der skulle være noget at hente. OM der var! Det viser sig så, at England har været oversvømmet med "Mitfordiana" de sidste mange år. Det var jeg lykkeligt uvidende om, idet jeg ikke har besøgt landet siden 1978.

Spor på nettet

Google billederAllerede ved mine indledende øvelser på internet fandt jeg ud af, at Unity Mitford havde 5 søstre og en bror, og at næsten alle søstrene på et eller andet tidspunkt har gjort sig mere eller mindre heldigt bemærket. Unity viste sig ikke at være den eneste med nazi-sympatier. Søsteren, Diana, blev gift med den engelske fascistleder, Oswald Mosley, og seancen eller ceremonien, om man vil, foregik i Goebbels' dagligstue med Hitler som æresgæst. Det lykkelige par fik i bryllupsgave et portræt i sølvramme forestillende Hitler! Broderen, Tommy, deltog i Nazipartiaktiviteter sammen med Diana og Unity, og efter billederne at dømme var han begejstret for at gøre netop det. En tredje af søstrene, Jessica eller "Decca" faldt politisk i den stik modsatte grøft og blev kommunist. En fjerde søster, Nancy, var socialist. Mindst 4 af søstrene blev succesrige forfattere, de omtalte faktisk deres skriverier som "The Mitford Family Industry". Nå, men det er nok at foregribe begivenhedernes gang.

Dengang i mellemkrigstiden

Interessen for Mitfordfamilien og for den historiske periode, der ledte op til anden verdenskrig, var for alvor vakt. Nu levede flere af Mitfordsøstrene indtil de blev meget gamle, én af dem lever faktisk stadig*, og jeg har i min læsning fulgt med langt ud over mellemkrigstiden, men det er den periode, jeg især finder interessant. F.eks. havde folk jo ikke det i bakspejlet om Hitler og nazitiden, som vi har nu. Det er vel egentlig let nok, skulle man mene, at tage afstand fra nazismen og alt dens væsen, når man har kendskab til holocaust, selv om der den dag i dag stadig er folk, der ikke kan finde ud af at tage afstand. Men den "fordel", altså kendskab til holocaust, havde folk i begyndelsen af 30'erne ikke, og man må nok se i øjnene, at det den gang var ganske "respektabelt" at have endog meget højreorienterede synspunkter. Selv antisemitisme var ikke nødvendigvis noget, man skammede sig over.

*Deborah Mitford, The Dowager Duchess of Devonshire, døde i september 2014

Paralleller i vore dage?

Det er ikke mindst her, interessen har sin rod. Jeg synes nemlig, at jeg med hensyn til "respektable" politiske holdninger på det yderste højre og "accepterede" fordomme om bestemte befolkningsgrupper og religioner kan mere end ane visse paralleller til dagens Danmark, eller dagens vestlige verden, for den sags skyld, desværre.

... og god sladder!

Jeg vil selvfølgelig ikke benægte, at personkredsen og al deres gøren og laden, alle de anekdoter, der er fortalt af og om Mitfordsøstrene, har vist sig at have høj underholdningsværdi. Det er jeg nok slet ikke alene om at mene. De snesevis af biografier og brevsamlinger, der sammen med Mitfordsøstrenes publicerede bøger udgør det, man kalder Mitfordiana, var næppe blevet udgivet og da slet ikke solgt, hvis ikke mange andre, såvel forlagsredaktører som almindelige platfodede læsere, sådan som jeg selv, havde fundet emnet fascinerende.

Bedre at glemme dem?

Når det er sagt, er der så lige en enkelt betragtning mere, der må med: I min "research", bl.a. på nettet, er jeg stødt på det synspunkt, at fordi Diana og Unity Mitford var overbeviste fascister, burde man lade være med at beskæftige sig med dem. Fortalerne for dette synspunkt synes at mene, at det kun er muligt at interessere sig for Mitfordsøstrene, hvis man er en gudsforgået snob, og hvis man i hemmelighed sværmer for det ekstreme, unævnelige højre. Jeg tillader mig at være fundamentalt uenig: Man kan for det første sagtens beskæftige sig med Mitfordsøstrene uden at lefle for dem eller de holdninger, de repræsenterede. Det håber jeg sandelig, at dette website er et eksempel på. Hvis det ikke er, er der et eller andet, der er gået helt galt. Man vil for det andet, ved at ignorere historien, kun opnå en eneste ting: At være tvunget til at gentage den. Fascismen i Europa er ikke et fænomen, man bare kan tillade sig at feje under gulvtæppet. Fænomenet skal tværtimod studeres i alle fremtrædelsesformer, så man kan vide, hvad man er oppe mod, for det er ikke noget, der kun eksisterede i en fjern fortid, desværre. For det tredje blev jo ikke alle søstrene fascister. Det er en af de interessante ting ved den familie.

Sidst opdateret 17-03-2017