Index

Stikord


Baggrund
Mitfordiana. Nancy, Pam, Tom, Diana, Unity, Decca og Debo.

OBS:

Jeg skriver om nogle bøger, der interesserer mig. Jeg anmelder ikke for andre.

Om dette site

Jeg blev op­ta­get af em­net “Mit­for­di­a­na” for snart læn­ge si­den. Jeg har læst en mas­se om Mit­ford­er­ne og af dem, og ef­ter­hånd­en som jeg har læst og tænkt o­ver ting­e­ne, har jeg følt trang til at skri­ve om det. Det er selv­føl­ge­lig mit håb, at em­net også vil in­ter­es­se­re an­dre og må­ske give dem lyst til selv at læ­se me­re.

Love in a Cold Climate

Nancy Mitford: Love in a Cold Climate

Love in a Cold Climate Dette er Nancy Mitford’s anden bestseller. Hun har noget af det samme persongalleri som i The Pursuit of Love. Fokus er dog her på Lady Montdore og hendes datter Polly. I The Pursuit of Love kan man placere en hel del af personerne som karikaturer af folk i Nancy Mitfords nærmeste omgangskreds. Jeg vil ikke give mig af med at gætte, hvem lady Montdore er, for ikke at tale om “The Lecherous Lecturer”, Boy Dougdale, eller den ekstroverte homoseksuelle, Cedric, der kommer hjem fra Canada og skal arve Hampton, fordi Polly har forskertset sin arv ved at gifte sig med Boy Dougdale.

Nu er det jo heller ikke givet, at Nancy Mitford har haft nødig at afkalkere virkelige personer hele vejen igennem. Tværtimod! Hun havde jo en kreativ forfatters levende fantasi.

Cedric: Skrap kost

Bogen udkom i 1949, og den har nok været skarp kost for samtiden. Især Cedric har givet anledning til forargelse. Men Nancy Mitford har haft indgående kendskab til ekstrovert homoseksuelle som ham, idet den flok af “æsteter” fra Oxford universitet, som hun og broderen, Tom Mitford, omgikkes før krigen, havde adskillige af den type medlemmer.

Ellers går det jo over stok og sten med Mitfords skarpe og noget ubarmhjertige vid og humor. Fanny er atter en gang fortælleren, og på sidelinjen hører vi mere om Aunt Sadie og Uncle Matthew og kusinerne, mao. Nancy Mitfords egen familie, eller en karikatur heraf.

Intellektuelle snobber i Oxford

I bogens andel del er Fanny blevet gift med en Oxford-don og er flyttet ind i et “lille” hus i Oxford. Dette giver Nancy Mitford lejlighed til at karrikere det akademiske miljø, ikke mindst konerne og deres småborgerlighed og snobberi. Nancy Mitford beklagede sig hele sit liv over, at hun ingen uddannelse havde fået, og man kan ikke helt befri sig for tanken om, at rønnebærrene mon er lidt sure? Satiriserer hun i virkeligheden over et univers, som hun inderligt gerne selv ville have været en del af? Omend nok ikke som “Oxford-kone”.

En af de første make-overs?

Ellers indeholder bogen en detaljeret skildring af den make-over, som Cedric udsætter lady Montdore for. På det punkt må Nancy Mitford nok siges at have været forud for sin tid. Slige transformationer troede man nok hørte til i vores tid, med diverse realityshows med plastic-kirurgi osv.

Overdådige luksusselskaber

Der er også beskrivelser af nogle vanvittige selskaber i Londons “Season”, og de er uden tvivl afkalkeret fra virkelighedens selskaber, som de blev holdt før krigen. Overflødighedshorn og helt surrealistisk ødselhed, mens almindelige mennesker udenfor sultede og boede i sundhedsfarlige omgivelser.

Nancy Mitford: Love in a Cold Climate, isbn 0-14-000984-1, Penguin

Sidst opdateret 17-03-2017