Index

Stikord


Baggrund
Mitfordiana. Nancy, Pam, Tom, Diana, Unity, Decca og Debo.

OBS:

Jeg skriver om nogle bøger, der interesserer mig. Jeg anmelder ikke for andre.

Om dette site

Jeg blev op­ta­get af em­net “Mit­for­di­a­na” for snart læn­ge si­den. Jeg har læst en mas­se om Mit­ford­er­ne og af dem, og ef­ter­hånd­en som jeg har læst og tænkt o­ver ting­e­ne, har jeg følt trang til at skri­ve om det. Det er selv­føl­ge­lig mit håb, at em­net også vil in­ter­es­se­re an­dre og må­ske give dem lyst til selv at læ­se me­re.

Excentriske, engelske overklasseløg

Forældrene

Forældrene til disse syv Mitfordbørn, 6 piger og en dreng, var ikke helt almindelige. Mange mennesker har nok fået en slags indtryk af, hvordan de var, ved enten at læse Nancy Mitfords The Pursuit of Love og efterfølgeren Love in a Cold Climate eller ved at se den TV-serie, der blev lavet på grundlag af disse bøger.

Nancy Mitfords romaner

Det er da også helt åbenbart, at Nancy Mitford i sine humoristiske romaner bruger konkrete hændelser fra sin barndom, men romanerne er naturligvis ikke dokumentariske. Der er anden vidnesbyrd om, at man i familien faktisk havde en leg, der gik ud på, at børnene gemte sig, og at faderen derefter skulle prøve at finde dem ved hjælp af blodhunde. Det er også rigtigt, at faderen, Lord Redesdale, ikke kunne fordrage nogen form for uorden med madvarer. Det var ham en vederstyggelighed, hvis et af børnene spildte på dugen, f.eks. At familien ikke havde nogen tiltro til datidens læger eller sundhedsvæsenet i det hele taget, er også korrekt, og det til en grad, så den ene datter, Diana, selv måtte tilkalde en læge for at få sin blindtarm fjernet, for forældrene, moderen især, ville have, at "den gode krop" skulle hele sig selv. Denne tro havde hun imidlertid fået indpodet i sit barndomshjem, idet hendes mor døde - efter faderens opfattelse - på grund af en lægefejl.

"Filthy Sewers!"

The SistersSenere, da pigerne begyndte at blive omsværmede, har Lord Redesdale utvivlsomt også omtalt alle deres tilbedere som "sewers" eller "filthy sewers" (måske "beskidte kloakker", der er dog ingen grund til at antage, at de unge mennesker var specielt beskidte i kæften - der kan også være tale om, at David Mitford brugte det tamilske ord ’soor’, som betyder ‘gris’). Her er det værd at huske på, at man på den tid havde andre moralske standarder, specielt for kvinder, idet der hverken fandtes effektiv prævention eller gode muligheder for, at enlige kvinder med børn kunne klare sig godt. Piger kunne af disse grunde ikke godt have et halvt til et helt dusin kærester, inden de blev endeligt afsat, så han har nok haft god grund til at være kritisk indstillet over for de mange beundrere. Man kan vælge at se ham som en opmærksom far, der bare ønskede at passe godt på sine piger. Mange af de unge mænd, der sværmede om og i nærheden af Mitfordsøstrene stod også model til det "set", som Evelyn Waugh beskriver i Brideshead revisited. Der er sikkert også den dag i dag forældre, der med god grund ville have noget i mod, at deres døtre skulle knytte sig for meget til slige personager. Endelig er det værd at nævne, at Nancy på et tidspunkt har udtalt, at hendes far var meget loyal overfor de mænd, som søstrene endte med at vælge, så det var ikke alle unge mænd, der blev betragtet som "filthy sewers".

Ingen skolegang

De seks søstre blev ikke sendt i skole. Det forekommer selvfølgelig excentrisk i vore dage, men i begyndelsen af det tyvende århundrede var det meget normalt, at piger fra de øverste lag i samfundet blev holdt hjemme, hvor de blev undervist af mere eller mindre kompetente barnepiger eller huslærere. Dels forventede man jo ikke, at sådanne piger på noget tidspunkt skulle kunne forsørge sig selv eller en familie, dels var der spørgsmålet om, at de måske ville lære nogle uønskede ting eller komme til at lære nogle uønskede personer at kende, hvis man sendte dem i skole. David Redesdale sagde f.eks., at piger, der havde været sendt i skole, havde lært at spille hockey og havde fået tykke lægge! Alle Mitforddøtrene har på forskellige tidspunkter beklaget sig over den manglende skolegang, men faktum er, at de ihvertfald med hensyn til skriftsprog har lært mere end de fleste af deres samtidige. De har også under opvæksten haft adgang til et kæmpebibliotek, der oprindelig stammede fra herresædet Batsford, som faderen, Lord Redesdale, arvede i 1916 ved sin fars død, idet hans ældre bror døde under første verdenskrig. Familien havde ikke råd til at beholde Batsford, men da de efter første verdenskrig flyttede til det noget mindre Asthall, tog de biblioteket med! Så helt underpriviligerede mht. undervisning og intellektuelle sysler har søstrene altså ikke været.

Tonen i hjemmet

Tonen i det Mitfordske hjem har været ganske respektløs. Børnene kaldte deres forældre hhv. "Muv" (mutter) og "Farve" (fatter). Til andre tider blev forældrene benævnt hhv. TPOF og TPOM (The Poor Old Female (det stakkels gamle hunkønsvæsen) og The Poor Old Male (det stakkels gamle hankønsvæsen)). Det fremgår dog ikke, om disse lidet flatterende betegnelser blev brugt i direkte tiltale.

The House of Mitford

The House of Mitford I Jonathan Guinness’ The House of Mitford kan man læse alt, hvad man måtte ønske at vide, og mere til, om forældreparret, Sydney og David Redesdale, og deres familiemæssige baggrund. Jonathan Guinness er søn af Diana Mosley og hendes første mand, en arving til Guinness bryggerierne. Bogen fortæller blandt andet, at forfædrene til både Sydney og David Redesdale var særdeles farverige personligheder. Ganske vist er der tale om "overklasseløg", men familierne kan "prale" af såvel opdagelsesrejsende, politikere og forfattere, som et uægte barn, som faderen bragte hjem, da dets mor døde, og bad sin kone passe, hvilket hun gjorde med glæde!

Naturens fascister?

Mange har naturligvis spekuleret over, hvorfor hele tre af Redesdalefamiliens børn blev nazister/fascister. En af de forklaringer, der er fremkommet, er at deres forældre var "naturlige fascister", at det skulle være en nærmest medfødt egenskab hos dem. Jeg mener godt, at forklaringen kunne ligge lidt mere lige for. I tyverne eller trediverne var der mange, måske især af de bedrestillede, der havde den slags sympatier. Det er vel meget naturligt for unge mennesker at søge politiske ekstremer, og det viser sig da også, at en datter blev kommunist og en anden (Nancy) socialist. At det ikke er så helt mærkværdigt med højreekstremistiske sympatier på den tid illustreres måske også af det faktum, at den daværende engelske konge, Edward den ottende, også havde dem. Det er min overbevisning, at det var meget bekvemt for mange, at han valgte at gifte sig med Wallis Simpson, så man kunne komme af med ham som konge. Hertugen af Windsor, som han senere blev kaldt, besøgte Hitler flere gange. Senere, da hertugparret slog sig ned i Frankrig, kom de til at bo i nærheden af Diana og Oswald Mosley, som de var nære venner af. Som nævnt andetsteds på disse sider, fastholdt Mosleyparret deres politiske holdninger til det sidste. Man kan måske hævde, at det var mere normalt at have nazisympatier på den tid, end ikke at have dem.

Sidst opdateret 17-03-2017