Index

Stikord


Baggrund
Mitfordiana. Nancy, Pam, Tom, Diana, Unity, Decca og Debo.

OBS:

Jeg skriver om nogle bøger, der interesserer mig. Jeg anmelder ikke for andre.

Om dette site

Jeg blev op­ta­get af em­net “Mit­for­di­a­na” for snart læn­ge si­den. Jeg har læst en mas­se om Mit­ford­er­ne og af dem, og ef­ter­hånd­en som jeg har læst og tænkt o­ver ting­e­ne, har jeg følt trang til at skri­ve om det. Det er selv­føl­ge­lig mit håb, at em­net også vil in­ter­es­se­re an­dre og må­ske give dem lyst til selv at læ­se me­re.

The Loved One

Evelyn Waugh: The Loved One

The Loved One Evelyn Waugh fik The Loved One udgivet i 1948. Han tilegnede bogen til Nancy Mitford. Nancy Mitford og Evelyn Waugh var venner og skrev breve til hinanden hele livet. Nancy Mitford selv uddelte mange drøje hug til amerikanere og deres måde at gøre tingene på gennem hele sin karriere. Hun nærede en sand foragt for alt amerikansk og nægtede simpelthen at sætte sine ben der, også selv om hun blev inviteret til Hollywood og blev tilbudt store summer for at skrive for lærredet. The Loved One kaldes en anglo-amerikansk tragedie, men det skal absolut forstås med et glimt i øjet.

Fra indholdet:

Romanens hoved person, Dennis Barlow, er en ung englænder, der er kommet til Los Angeles for at arbejde som forfatter for et filmstudie. Han bor hos en anden forfatter, der også er englænder og meget ældre end Dennis. Det går ikke godt for Dennis på filmstudiet og han forlader det. Han tager job, dels som bartender og dels på et kæledyrskrematorium. Den engelske koloni i Los Angeles er ikke begejstrede for denne tingenes udvikling; der er visse job, som en englænder bare ikke tager!

For at modbevise den teori, sker der det, at Dennis' vært bliver fyret fra sit filmstudie. Han har ikke Dennis' gåpåmod og hænger sig derefter. Dennis skal derefter arrangere hans begravelse. Det skal foregå i en "nekropol", som Waugh har kaldt Whispering Glades. Hans beskrivelse af stedet skulle svare meget nøje til et sted, der hedder Forest Lawns, som skulle have været og vist stadig er det sidste skrig i begravelsesmode.

En udlevering af bedemandsbranchen

Alle led i forberedelsen af den døde, "the Loved One", beskrives. Balsamering, arrangement af ansigtsudtryk, make-up, påklædning, udstilling af liget mm. Under denne proces møder Dennis den unge Aimée Thanatagos, der arbejder som make-up "kunstner" på Whispering Glades. Vi møder også hendes foresatte, mr. Joyboy, som er balsamør og forelsket i Aimée. Dennis har også en vis interesse i Aimée, som er meget betaget af, at han er digter. Da hun jo er en ung, naiv amerikaner, opdager hun ikke, at alle de digte, Dennis sender til hende, er skrevet af efter diverse klassikere.

Så er intrigen sat. Aimée når at blive meget forvirret undervejs, og derfor konsulterer hun et typisk amerikansk orakel, kaldet Guhru Brahmin. Guru Brahmin er to sure gamle mænd og en sekretær, der arbejder på en avis.

Inspiration og symbolik

Undervejs når Aimeé at blive forlovet både med Dennis og med mr. Joyboy, og det går jo virkelig ikke. Men man er nok nødt til at læse bogen selv, for at få at vide, hvordan det hele ender. Dog kan jeg godt fortælle, at Dennis rejser hjem igen, efterladende noget, der længe havde pint ham på stranden uden for Los Angeles, nemlig sit unge hjerte. I stedet medbringer han et stort stykke af kunstnerens nødvendige bagage: Erfaring.

Det er ret oplagt at lægge noget symbolik ind i de forskellige personer. Det vil jeg lade læserne om.

Bogen skal have været en del af Jessica Mitfords inspiration til "The American Way of Death", man ser tydeligt hvordan. Den er også blevet filmatiseret.

Evelyn Waugh: The Loved One, isbn 978-0-14-118424-1, Penguin Classics

Sidst opdateret 17-03-2017