Index

Stikord


Baggrund
Mitfordiana. Nancy, Pam, Tom, Diana, Unity, Decca og Debo.

OBS:

Jeg skriver om nogle bøger, der interesserer mig. Jeg anmelder ikke for andre.

Om dette site

Jeg blev op­ta­get af em­net “Mit­for­di­a­na” for snart læn­ge si­den. Jeg har læst en mas­se om Mit­ford­er­ne og af dem, og ef­ter­hånd­en som jeg har læst og tænkt o­ver ting­e­ne, har jeg følt trang til at skri­ve om det. Det er selv­føl­ge­lig mit håb, at em­net også vil in­ter­es­se­re an­dre og må­ske give dem lyst til selv at læ­se me­re.


Murer Redesdale

Fra slot til hytte

I Mitfordfamilien havde man en remse, der lød sådan: Batsford Mansion to Asthall Manor to Swinbrook House to Old Mill Cottage (omtrentlig oversættelse: Batsford Slot til Asthall Herregård til Swinbrook Hus til Old Mill (Den gamle Mølle) Hytte). Remsen illustrerer, hvordan familiens økonomiske situation efterhånden blev dårligere. Når man skal tale om fattigdom, er det selvfølgelig nødvendigt at definere, hvad man mener med ordet. Hvis man på den ene side finder det rimeligt at omtale Mitfordfamilien som en del af den forarmede landadel, så bør man på den anden side også huske på, at millioner af mennesker levede i uhumske slumkvarterer og faktisk sultede i 20'ernes og 30'ernes Storbritannien. Sammenlignet hermed var Mitfordfamilien selvfølgelig ikke fattig, de har f.eks. på intet tidspunkt skullet klare sig uden tjenestefolk ...

Forarmet landadel?

Batsford, copyright Batsford ArboretumDer er imidlertid stadig en vis rimelighed i at tale om "fattigdom", hvis man i væsentlig grad ikke kan opretholde samme levestandard som sine ligemænd, eller som dem, man opfatter som sine ligemænd. David Mitfords ældre bror døde i første verdenskrig, hvilket betød, at David Mitford blev den 2. baron Redesdale, da hans far døde i 1916. Han arvede dermed herresædet Batsford, men næsten ingen penge, og familien "flyttede ind". Dvs. de vidste godt, at det ville være en midlertidig foranstaltning, og at de ikke ville have råd til at blive boende, så de flyttede kun ind i nogle få værelser. Diana har beskrevet, hvordan børnene kunne løbe rundt i en mængde store rum, hvor alt var dækket med lagner. Det var et herligt sted at lege skjul!

I dag er Batsford især kendt for sit arboretum, som er en park, nærmest en botanisk have, med mange forskellige træer og andre planter samt japanske statuer, lysthuse og broer.

I 1918 blev Batsford solgt, og familien flyttede til Asthall Manor.

Asthall Manor

Asthall Manor - Billede fra Wikimedia Commons tak til Nancy

Asthall Manor var noget mindre end Batsford og en hel del ældre. David Redesdale satte straks en masse mere eller mindre heldige ombygninger i gang for at sætte sit præg på stedet. Det er Asthall, der for en stor del har "stået model" til det Alconleigh, man læser om i Nancy Mitfords romaner. En vigtig lokalitet i disse romaner og i Deccas Hons and Rebels, nemlig "The Hons Cupboard", stammer dog ikke fra Asthall. Det virkelige livs "Hons Cupboard" er dels linnedskabet i Swinbrook House, som var det eneste ordentlige varme rum i huset, mens det var nyt, samt en tidligere bageovn i Old Mill Cottage. Nancy har sagt om sin far, at han ejede en sjælden evne til at købe ejendomme og "modernisere" dem eller opføre nye, når priserne og lønningerne var høje, og sælge dem igen, så snart priserne var faldet. Det har selvfølgelig også medvirket til, at familien efterhånden ikke var så velstående.

Radioskjulere

David Redesdale foretog også andre mindre heldige investeringer. F.eks. investerede han stort i et selskab, der fremstillede papmachéskjulere til datidens radioapparater. Radioapparaterne var ganske vist nogle store, grimme skrumler på den tid, men papmachéskjulerne var værre endnu og altså ingen salgssucces.

Spareforanstaltninger

Den til tider anstrengte økonomi førte somme tider til "sparerunder" i hjemmet. F.eks. bestemte man, at man ville spare linnedservietterne væk. Det opfattedes af datiden som så mærkværdigt, at der blev skrevet om det i aviserne. Moderen, Sydney, havde også andre idéer til, hvordan man kunne spare penge. Hun holdt f.eks. høns, som børnene skulle hjælpe med at passe. Disse høns har mere relevans end som så. Når både Nancy og Decca skriver om "Hons", så refererer dette ikke til det faktum, at pigerne som døtre af en baron skulle tituleres "The Honourable", hvor h'et i honourable er stumt, men derimod til en forvanskning af ordet "hen" (høne), som pigerne kaldte hinanden. H'et i "hons" skal udtales.

På et andet tidspunkt førte en sparerunde til, at David Redesdale sendte hele sin familie med barnepige og andre tjenestefolk til Paris. Hvis man har kunnet spare noget som helst på det, har det sandsynligvis været fordi familiens hjem var lejet ud til andre, en praksis man benyttede sig af i stor stil.

Rutland Gate - Swinbrook House

Efter 8 år i Asthall Manor havde David Redesdale sat sit mærke så eftertrykkeligt på stedet, at han syntes, det var på tide at flytte videre. Han ville bygge et hus efter egne idéer i nærheden af landsbyen Swinbrook. Inden det kom så vidt købte familien et hus i Rutland Gate, London. Det var ved at være tid til, at de ældste døtre skulle debutere i selskabslivet, og for at kunne gøre det på passende vis, var det vældig praktisk med et hus i London. Sydney Redesdale tog de bedste af møblerne fra Asthall med sig til London og indrettede huset dér efter sin egen - udmærkede - smag. I mellemtiden måtte David Redesdale sejle sin egen sø i Swinbrook, hvor han fik bygget hus helt efter sine egne idéer. Det var i denne periode, at Nancy skrev breve til sin far, stilet til "Builder Redesdale"(murer Redesdale).

"Swinebrook"

Da Swinbrook House stod færdigt, og familien vendte tilbage for at indtage sit nye hjem, viste det sig, at de næsten alle hadede stedet og den stil, det var udført i, så meget, så de kaldte det "Swinebrook" i stedet for "Swinbrook". David Redesdale skal have været meget såret over dette. Man kan også godt undre sig over, at hans kone, som jo formodentlig har kendt sin mands smag, har overladt det fuldstændig til ham at bestemme, hvordan deres nye, fælles hjem skulle se ud. Den eneste af døtrene, der har haft noget positivt at sige om stedet, var Debo, der trods alt også tilbragte det meste af sin barndom her. Det lader til, at huset var fuldt af træk og fugt i tillæg til, at det altså iflg. et flertal af Mitforder var skrækkeligt grimt. Huset har været til salg for nylig, og der var et nydeligt website på nettet, hvor man selv kunne se det. Desværre er sitet blevet taget ned igen. Jeg synes måske ikke, det er så skrækkeligt grimt igen, faktisk ser det efter mine begreber ganske nydeligt ud, men hvad forstår bønder sig også på agurkesalat?

Old Mill Cottage

Swinbrook House blev solgt sidst i 30'erne og familien flyttede ind i Old Mill Cottage i High Wycombe. Det er lidt uklart og de forskellige kilder stemmer ikke helt overens, men det har også været på denne tid eller måske lidt senere, at Sydney og David blev - omend ikke på papiret - separeret. Efter at Unity kom hjem i 1940 har de i hvert fald ikke boet ret meget under samme tag. Det er nærmest umuligt at vide, hvad der er foregået mellem et par ægtefæller, der hver især ikke har meddelt sig om det, men spekulationerne går dels på, at Sydney ikke ville afsværge fascismen og nazismen, da England kom i krig med Tyskland, hvilket David gjorde, dels på, at David ikke kunne holde ud at være i nærheden af Unity, sådan som hun var blevet efter sit selvmordsforsøg. Diana skriver simpelthen, at der ikke var plads til David i Old Mill Cottage, efter at Unity var kommet hjem.

Inch Kenneth

Inch Kenneth HouseDa Swinbrook blev solgt, købte David øen Inch Kenneth, der er en af De Indre Hebrider. Han nægtede at testamentere en del af den til Decca, fordi hun havde sagt, at hun ville give sin del til det amerikanske kommunistparti. Han testamenterede derfor øen udelukkende til Tom. Da Tom jo døde i 1945, gik øen til de andre søskende ved Davids død. Nancy gav sin del til Decca, og Decca købte de andre søskende ud. Efter Davids død, begyndte Sydney at tilbringe meget tid på øen sammen med Unity. Unity døde på hospitalet i Oban, der er det nærmeste hospital til øen. Sydney selv døde på selve øen. Efter Sydneys død, solgte Decca øen igen.

Sidst opdateret 17-03-2017