Index

Stikord


Baggrund
Mitfordiana. Nancy, Pam, Tom, Diana, Unity, Decca og Debo.

OBS:

Jeg skriver om nogle bøger, der interesserer mig. Jeg anmelder ikke for andre.

Om dette site

Jeg blev op­ta­get af em­net “Mit­for­di­a­na” for snart læn­ge si­den. Jeg har læst en mas­se om Mit­ford­er­ne og af dem, og ef­ter­hånd­en som jeg har læst og tænkt o­ver ting­e­ne, har jeg følt trang til at skri­ve om det. Det er selv­føl­ge­lig mit håb, at em­net også vil in­ter­es­se­re an­dre og må­ske give dem lyst til selv at læ­se me­re.

The Pursuit of Laughter

Diana Mosley: The Pursuit of Laughter

The Pursuit of Laughter The Pursuit of Laughter er en samling af Diana Mosleys skrifter. De fleste af dem har været udgivet før, men er ikke længere tilgængelige i deres oprindelige sammenhæng. Samlingen består dels af uddrag fra Diana Mosley’s selvbiografi, “A Life of Contrasts” og hendes biografi over andre, som hun kaldte “Loved Ones”, dels af boganmeldelser. Diana var en flittig boganmelder gennem mange år. Hun anmeldte dels bøger i “The European”, et tidsskrift, hun udgav sammen med sin mand, Oswald Mosley, i årene fra 1953-59, dels i diverse engelske aviser. Endelig er der også uddrag fra hendes dagbog, hvor de fleste af dem også har været bragt i “The European”.

Den mest begavede søster?

Det har været sagt, at Diana i virkeligheden var den mest begavede af Mitfordsøstrene. Af bogen her fremgår i hvert fald, at hun kunne skrive. Hun er skarp, vittig og sarkastisk og kan ikke udholde hykleri eller uærlighed. Der falder mange drøje hug, hver gang, hun observerer noget sådant. Når man dertil lægger, at hun personligt kendte de fleste toneangivende personer i det 20. århundredes vestlige verden, bliver det klart, at hun er mere end kvalificeret til at anmelde alle mulige værker om politik, historie, kunst osv. Hun lægger aldrig skjul på sine egne holdninger, ej heller vil man finde, at hun på nogen måder har lagt fingrene i mellem. Det er blevet sagt om hende, at hun var “fatally loyal”, samtidig med, at hun var den mest forhadte kvinde i England, og det må nok siges at være rigtigt.

Et varmere perspektiv

Men hun har også været et varmt og rart mennesker, og folk, der har kendt hende personligt, har sat umådelig stor pris på hende. I hendes beskrivelser af Mrs. Hammersley, som var hendes mors barndomsveninde, skinner hendes menneskelighed stærkt igennem. Mrs. Hammersley var hypokonder, depressiv, altid klædt som enke, og troede sig hele tiden på dødens tærskel. Nancy Mitford har i sine breve også beskrevet Mrs. Hammersley, men uden ret mange formildende omstændigheder. Af Dianas beskrivelse forstår man, hvorfor Mrs. Ham, eller “Wid” var så afholdt af hele familien. Diana har vid og skarphed som Nancy, men Diana har også varme og medmenneskelighed, hvilket i nogen grad savnes hos Nancy Mitford.

Denne varme og menneskelighed står så i skærende kontrast til Diana Mosleys politiske anskuelser, og jeg vil ikke, som nogen har gjort, afskrive disse som blot en loyal hustrus støtte til sin mand.

Lytton Strachey og Carrington

Af særlig interesse er Dianas beskrivelse af Lytton Strachey og Carrington. Dette berygtede “par” får man her igen en menneskelig indsigt i. Ikke så meget skandalerne og den offentlige omtale, men hvordan de var som mennesker på godt og ondt.

Julegavebog?

The Pursuit of Laughter kunne godt mistænkes for at være sådan en bog, der er udkommet her lige til jul, så de Mitfordiana-afhængige havde noget at sætte på ønskesedlen, og så hele Mitfordiana-industrien med Deborah Devonshire i spidsen kunne score kassen nok en gang. Nu tror jeg sådan set, at Debo nok kan klare sig uden en enkelt bogudgivelse. Det forekommer mig, at der ikke savnes meget i de kvarterer. I hvert fald må jeg sige, at jeg føler, jeg har fået fuld valuta for pengene. Bogen er god underholdning.

Emneopdelt

Bogen er redigeret, så den fremstår som Dianas skriverier om en række emner. Det betyder, at man har givet køb på kronologien. Man kan mene om et sådant redaktionsprincip, hvad man vil, men man får stadig et indtryk af, at Diana skrev meget godt, lige fra hun startede på det som godt 40-årig og helt op til afslutningen af hendes liv.

Diana Mosley: The Pursuit of Laugter, isbn 9781906142100, Gibson Square Books 2008

Sidst opdateret 17-03-2017