Index

Stikord


Baggrund
Mitfordiana. Nancy, Pam, Tom, Diana, Unity, Decca og Debo.

OBS:

Jeg skriver om nogle bøger, der interesserer mig. Jeg anmelder ikke for andre.

Om dette site

Jeg blev op­ta­get af em­net “Mit­for­di­a­na” for snart læn­ge si­den. Jeg har læst en mas­se om Mit­ford­er­ne og af dem, og ef­ter­hånd­en som jeg har læst og tænkt o­ver ting­e­ne, har jeg følt trang til at skri­ve om det. Det er selv­føl­ge­lig mit håb, at em­net også vil in­ter­es­se­re an­dre og må­ske give dem lyst til selv at læ­se me­re.

Rules of the Game

Nicholas Mosley: Rules of the Game

Rules of the Game Rules of the Game er første bind af Nicholas Mosleys fortælling om sin far, Oswald Mosley. Bogen dækker tiden op til og med Nicholas’ mors død i 1933.

Bogen er selvfølgelig en biografi, men den er mere end det. Det er en søns livtag med en far, som han elskede men ikke nødvendigvis kunne lide. Nicholas Mosley har som voksen taget fuldstændig afstand fra sin fars politik, men han viser ham samtidig så meget respekt, at han forsøger at forstå, hvad der motiverede faderen, og hvordan han fortsat kunne have de synspunkter, han havde.

Oswald Mosley var som bekendt fascist. Han stiftede B.U.F (British Union of Fascists) tilbage i 1932.

Opvækst

Mosleys forældre levede adskilt det meste af hans liv. Faderen var noget af en don Juan og generelt ikke til at stole på. Oswald, eller Tom, som han blev kaldt, tilbragte sin barndom dels hos sin mor og dels hos sin farfar på dennes gods, Rolleston Hall, i nærheden af Manchester.

Tom Mosley var pilot i første verdenskrig. En gang havde han besøg af noget familie på kasernen og ville vise sig for dem. Det gjorde han ved at nødlande sit fly. I processen nærmest knuste han sin ene fod, noget som ville komme til at plage ham resten af livet.

Hidtil yngste parlamentsmedlem

Efter første verdenskrig blev han som 21-årig valgt ind i det engelske parlament for de Konservative. Han var det hidtil yngste medlem af parlamentet. Han var meget lovende som parlamentsmedlem og holdt brandtaler uden manuskript, noget der siden skulle blive hans varemærke. Han mente imidlertid ikke, at de Konservative gjorde nok for at forbedre landets dårlige økonomi, forholdene for minearbejderne, den umulige boligsituation osv. og til sidst tog han konsekvensen og “gik over gulvet”, dvs. han blev medlem af Labour, arbejderpartiet.

Gift med Vicekongens datter

I mellemtiden var han blevet gift med den tidligere vicekonge i Indien, Lord Curzons datter, Cynthia, altid kaldet Cimmie. Der er ingen tvivl om, at de to var meget forelskede, og der var aldeles ikke tale om noget arrangeret ægteskab, men alligevel kunne Tom Mosley ikke holde øjnene og andre legemsdele for sig selv. Da han først havde opdaget, hvor let det var for ham at forføre damer, kunne han lige som ikke rigtig holde op igen. Det hævdes fra flere sider, at den slags var normalt i de kredse i England den gang. Det var de yngre gifte kvinder, man havde affærer med. Ikke ugifte kvinder. Hvis de ikke var gift, ville det være for svært at tackle eventuelle konsekvenser af forholdet.

Medlem af Parlamentet for Labour

Tom Mosley stillede altså op for Labour til parlamentsvalget; det samme gjorde hans kone, og de blev begge valgt ind. Tom Mosley blev udnævnt til en slags medarbejder for en minister. Hans portefølje var arbejdsløsheden, men han fik ikke nogen midler til at gøre noget, hvorfor han selvfølgelig heller ikke kunne gøre noget.

The "Mosley Memorandum"

Tom Mosley gav partiet et ultimatum i form af “The Mosley Memorandum”, hvilket var en “plan” til at vende den britiske økonomi. Partiet reagerede ikke på den ønskede måde, og det blev startskuddet til “The New Party”. Mosley forlod det etablerede politiske system. The New Party blev ikke den succes, som Mosley havde ønsket, og han begyndte at se sig om efter andre måder at få indflydelse på. Noget, det ville have været meget svært at undgå at få øje på i de tider, ville være de nazist- og fascistpartier, der “blomstrede” overalt i Europa dengang. Der var da også flere fascist-partier i selve Storbritannien, og det var disse, Mosley forsøgte at få kontrol over, da han stiftede British Union of Fascists i 1932.

Støtte fra Mussolini

Tom og Cimmie besøgte flere gange Mussolini i Italien. Mussolini støttede også B.U.F med flere, store pengebeløb op gennem 30'erne, hvilket Tom Mosley ellers benægtede på det skarpeste, både dengang og senere. Han holdt altid fast i, at han var patriot og ikke havde begået landsforrædderi på nogen måde.

Mødet med Diana Guinness

På den private front havde Tom og Cimmie fået 3 børn: Vivien, Nicholas og Michy. Tom havde fortsat som damernes mand, hvilket Cimmie godt vidste, men ikke havde det særligt godt med. Han bedyrede over for hende, at det var hende, han elskede og at de andre ikke havde tilnærmelsesvis samme betydning for ham. I 1932 havde han imidlertid mødt den unge Diana Guinness, og meget tyder på, at hun faktisk skilte sig ud fra den lange række af erobringer, Tom Mosley havde på sin kappe. Han sagde til Diana, at han aldrig ville lade sig skille fra Cimmie. Samtidig syntes han, at det var en god idé, at Diana forlod sin mand og rykkede ind i et hus for sig, så hun kunne stå til rådighed for Tom, når det passede ham.

Cynthia Mosleys død

Cimmie kom sig aldrig rigtigt efter Mickeys fødsel, og i 1933 fik hun bughindebetændelse og døde. Hendes søstre, Baroness Ravensdale (Irene) og Lady Metcalfe (Alexandra “Baba”) rykkede ind for at passe børnene. Tom Mosley indledte straks en affære med Baba, i øvrigt med Irene’s velsignelse. De mente begge, at de måtte gå til yderligheder for at forhindre Tom i at have mere med Diana Guinness at gøre. Dette lykkedes selvfølgelig ikke.

Nicholas Mosley: Rules of the Game/Beyond the Pale, isbn 0-436-20218-2, Secker & Warburg

Sidst opdateret 17-03-2017