Index

Stikord


Baggrund
Mitfordiana. Nancy, Pam, Tom, Diana, Unity, Decca og Debo.

OBS:

Jeg skriver om nogle bøger, der interesserer mig. Jeg anmelder ikke for andre.

Om dette site

Jeg blev op­ta­get af em­net “Mit­for­di­a­na” for snart læn­ge si­den. Jeg har læst en mas­se om Mit­ford­er­ne og af dem, og ef­ter­hånd­en som jeg har læst og tænkt o­ver ting­e­ne, har jeg følt trang til at skri­ve om det. Det er selv­føl­ge­lig mit håb, at em­net også vil in­ter­es­se­re an­dre og må­ske give dem lyst til selv at læ­se me­re.

The Sisters

Mary S. Lovell: The Sisters

The Sisters

Dette var den første bog, jeg læste om Mitfordsøstrene. Jeg har læst virkelig mange bøger af og om dem siden, men hvis jeg skulle anbefale en bog om dem til folk, der kun ville læse netop én bog, ja, så ville det være denne. Her får man hele historien med en del, omend ikke alle, kendte detaljer om Mitfordfamilien.

Lynresumé:

Her får vi historien om Nancy, der blev forfatter, Pamela, der ikke gjorde sig voldsomt bemærket udadtil, om Tom, som var familiens eneste dreng, og som døde ung. Vi hører om Diana, der efter tidens begreber var utroligt smuk, blev gift med en meget rig mand, forlod ham for at leve sammen med fascistlederen Oswald Mosley og endte med at blive udnævnt til den mest forhadte kvinde i England. Vi hører også om Unity, der allerede som barn var noget af en original, og som, da hun var knapt voksen, tog til Tyskland og stalkede Hitler og som forsøgte at begå selvmord i 1939, da anden verdenskrig brød ud. Vi hører om Jessica, “Decca”, der havde udlængsel fra en meget ung alder og stak af med sin grandfætter til borgerkrigen i Spanien, og som senere udvandrede til U.S.A., blev kommunist og borgerretsforkæmper. Endelig hører vi om Deborah, som er den eneste, der hele tiden var på talefod med alle de øvrige søstre, og i øvrigt ville være grevinde, når hun blev stor. Det blev hun også, idet hun blev gift med Andrew Cavendish, der senere blev greve af Devonshire og arvede det enorme slot, Chatsworth, som Deborah i høj grad var med til at gøre til en indbringende forretning.

Meget flytten rundt

Vi hører om familiens mange flytninger fra Batsford Mansion til Asthall Manor til Swinbrook House og til Old Mill Cottage med afstikkere til et hotel i Paris, fordi det var billigere end at bo hjemme(!) og til Rutland Gate i London, hvor familien købte hus for at have en Londonbase, hvorfra man kunne introducere døtrene i selskabslivet, en pligt alle aristokratiske forældre havde dengang.

Forældrene:

Vi får også et ret godt portræt af Lord Redesdale, David, ham der kaldte døtrenes venner for “filthy sewers” og i øvrigt organiserede jagt på børnene, hvor han brugte en blodhund til at finde dem. Det var i øvrigt en leg, de elskede! Moderen, Lady Redesdale, Sydney, hører vi naturligvis også om. Hun skal have haft et meget flegmatisk gemyt. F.eks. sad hun en dag og skrev breve, og en af døtrene kom farende ind og fortalte, at hendes lillesøster, Decca, stod oppe på taget og truede med at springe ned, hvorefter Lady Redesdale blot sagde, at det håbede hun sandelig ikke og skrev sit brev færdigt.

God bog!

Bogen er velskrevet og let at læse. Den er udstyret med mange fotografier trykt på glittet papir, så man rent faktisk kan se, hvad de forestiller! Engelske anmeldere har anklaget Mary Lovell for at have beskrevet familien i for rosenrøde vendinger og for ikke at have anvendt kritisk sans. Det ville selvfølgelig være slemt, hvis det var tilfældet, men jeg er ikke enig i kritikken. Under læsningen af bogen bemærker man snarere, at hun faktisk har opbygget et forhold til mindst et par af søstrene og har fået adgang til nogle af de skriftlige kilder, breve bl.a., de har efterladt sig, foruden at hun har interviewet både Diana og Deborah og på den måde kan tilføje ny information. Hvis man kritiserer Mary Lovell for at have været for lidt kritisk, har man dermed også udtrykt mistillid til hendes læseres kritiske sans, synes jeg.

Mary S. Lovell: The Sisters, isbn 0-393-32414-1, W. W. Norton

Sidst opdateret 17-03-2017