Index

Stikord


Baggrund
Mitfordiana. Nancy, Pam, Tom, Diana, Unity, Decca og Debo.

OBS:

Jeg skriver om nogle bøger, der interesserer mig. Jeg anmelder ikke for andre.

Om dette site

Jeg blev op­ta­get af em­net “Mit­for­di­a­na” for snart læn­ge si­den. Jeg har læst en mas­se om Mit­ford­er­ne og af dem, og ef­ter­hånd­en som jeg har læst og tænkt o­ver ting­e­ne, har jeg følt trang til at skri­ve om det. Det er selv­føl­ge­lig mit håb, at em­net også vil in­ter­es­se­re an­dre og må­ske give dem lyst til selv at læ­se me­re.

The Mitfords

Charlotte Mosley: The Mitfords, Letters Between 6 Sisters

Letters Between 6 Sisters

Denne enorme brevsamling er redigeret af Charlotte Mosley, som også kæder brevene fra de forskellige perioder sammen med sin egen prosa. Hun fylder således baggrunden ud og man kan godt læse denne bog uden at have noget andet kendskab til Mitfordsøstrene. Jeg har før anbefalet The Sisters til folk, der kun ville læse én bog om Mitfordsøstrene. Nu kan jeg så anbefale denne bog til folk, der kun vil læse én bog af Mitfordsøstrene.

Flittige skribenter

Søstrene var endog meget flittige brevskrivere. Bogen er en moppedreng på i nærheden af 1000 sider, og alligevel repræsenterer den under 5% af de breve, der eksisterer fra søstrenes hånd. Fra engang tilbage i 60'erne har de været klar over, at eftertiden måske ville ønske indblik i deres korrespondance, men man får alligevel ikke indtrykket af, at de har været bevidste om en ukendt læser, der kiggede dem over skulderen.

Et fortidigt fænomen

Aldrig mere, tænkte jeg, da jeg læste bogen, vil det være muligt at indsamle en sådan korrespondance og udgive den. Først og fremmest skriver folk ikke breve mere, og jeg forestiller mig ærlig talt ikke, at der vil være mange e-mails eller sms'er, der vil nå værkshøjde, selv ikke når der er tilstrækkeligt mange af dem. Men selv blandt mennesker, der skrev breve og var gode til det, vil det nok være vanskeligt at finde nogle, der er lige så interessante, vittige kommentarer til den tid, de er skrevet i. Der er muligvis mange brevsamlinger i gamle kufferter på lofter rundt omkring, men langt de fleste handler sikkert om moster Odas galdesten og den slags for andre mennesker komplet uinteressante ting.

En god redaktør

Charlotte Mosley, der er Diana Mosleys svigerdatter, har været meget pædagogisk i sin indretning af bogen. For at man skal kunne holde styr på de forskellige søstre, har hun udstyret dem med hver sit symbol eller ikon, om man vil. F.eks. har Deborah en krone med ni takker, Unity et hagekors og Nancy et blækhus med en fjerpen. Hun har lagt vægt på, at man skal kunne gå til bogen uden forudsætninger, og det vil jeg mene, at man kan, selvom jeg godt nok var ganske velbevandret i emnet, da jeg læste den.

Unity

Der er stor forskel på, hvor meddelsomme søstrene har været. Unity skriver af gode grunde de fleste af sine breve før september 1939. Nogle af hendes breve kan godt være hård kost at komme igennem. Når hun f.eks. skriver om "dear, dear Hitler", så er det lige som, der er noget der vender sig i én.

Pamela

Pamela er der ret få breve fra. Charlotte Mosley mener, at hun var ordblind og kun skrev med stort besvær og var nødt til at slå de fleste ord op i en ordbog. Ikke desto mindre blev Pamela åbenbart på et tidspunkt opfordret til at skrive en kogebog. Hun begyndte da også på det, for hun var meget interesseret i mad og kunne huske menuerne fra festlige lejligheder mange år tilbage. Det gik bare meget langsomt med hendes skriveri, og da hun sendte den første del af bogen til forlaget, fik hun besked om, at de ikke ville udgive den alligevel. Det var Pamela meget lettet over.

Nancy

Der er rigtig mange breve fra Nancy. Hendes breve er vittige og skarpe, men det udvalg, vi bliver præsenteret for, viser også meget tydeligt det dobbeltspil, hun spillede over for Diana. Hun angav hende faktisk hele to gange, men samtidig sender hun meget "søde" breve til hende.

Decca

Jessica er der ikke helt så mange breve fra. Dels levede hun det meste af sit liv i en bogstaveligt talt helt anden verden, nemlig blandt borgerretskæmpere og socialister i Californien, dels er et større antal af hendes breve blevet udgivet i et bind for sig af et amerikansk forlag. Det har jeg endnu til gode, men det ligger og venter på at blive læst. Decca begyndte i øvrigt at skrive alle sine breve på maskine og med kopi helt tilbage i 50'erne, så det har været en rig kilde at øse af.

Deborah

Der er mange breve fra Deborah, og de er interessante, både fordi hun er den eneste, der hele tiden var på talefod med alle de andre, og også på grund af hendes eget liv. Hun var bl.a. tæt på Kennedy-familien; idet hendes svoger, William Hartington var gift med Kathleen ("Kick") Kennedy. Hun rejste flere gange til U.S.A. for at deltage i officielle begivenheder, f.eks. da John Kennedy blev indsat som præsident. Hendes eget personlige liv har heller ikke været uden begivenheder, der gør indtryk.

Diana

Der er også ganske mange breve fra Diana, bl.a. et fra dengang hun sad i Holloway fængslet under krigen. Hun måtte kun skrive 1 brev om ugen de første år, og derfor skrev hun naturligvis mest til børnenes barnepige, men der er mange breve fra de andre søskende til Diana i den periode.

Når man hører, at der er tale om en bog på næsten 1000 sider med private breve, så lyder det måske ikke særlig indbydende, men det er altså en meget fascinerende bog.

Charlotte Mosley: The Mitfords, Letters Between 6 Sisters, isbn 978-1-84115-790-0, Fourth Estate

Sidst opdateret 17-03-2017