Index

Stikord


Baggrund
Mitfordiana. Nancy, Pam, Tom, Diana, Unity, Decca og Debo.

OBS:

Jeg skriver om nogle bøger, der interesserer mig. Jeg anmelder ikke for andre.

Om dette site

Jeg blev op­ta­get af em­net “Mit­for­di­a­na” for snart læn­ge si­den. Jeg har læst en mas­se om Mit­ford­er­ne og af dem, og ef­ter­hånd­en som jeg har læst og tænkt o­ver ting­e­ne, har jeg følt trang til at skri­ve om det. Det er selv­føl­ge­lig mit håb, at em­net også vil in­ter­es­se­re an­dre og må­ske give dem lyst til selv at læ­se me­re.

Vile Bodies

Evelyn Waugh: Vile Bodies

Vile Bodies Evelyn Waugh skrev "Vile Bodies" i 1930. Han tilegnede bogen til Diana og Bryan Guinness. Han var en nær ven af huset i den periode. F.eks. måtte Diana holde sengen en stor del af sin første graviditet, og mens hun gjorde det, besøgte Evelyn Waugh hende og underholdt hende hver eftermiddag.

Bogen er på overfladen, hvad man kunne kalde en romantisk komedie. Der er et persongalleri af temmelig fjollede unge mennesker, der foretager sig fjollede ting, tager meget let på livets alvor og i det hele taget er temmelig forlystelsessyge og dekadente.

Fra indholdet:

Hovedpersonen er Adam Fenwick-Symes, der er forlovet med en vis Nina Blount. Han har det problem, at han ikke har nogen penge, og derfor bliver brylluppet udsat den ene gang efter den anden, fordi nok er de unge mennesker letsindige, men de gifter sig ikke uden penge. I jagten på penge prøver Adam flere ting. En af de morsomste er hans karriere som sladderjournalist og trendsetter. Hvis de mennesker, han skriver om, ikke er interessante, opfinder han simpelthen nogle nye. Så finder han også på forskellige "moder", som han beskriver i sin sladderspalte. F.eks. forsøger han med et vist held at gøre ruskindssko til herrer moderne. Han har mindre held med at gøre grønne bowlerhatte populære, og hans karriere som sladderjournalist får brat en ende, en dag hvor han får sin kæreste og en god ven til at skrive spalten.

Mange hurtige skift

Bogen er fuld af hurtige sceneskift og replik- do. På grund af disse teknikker beskrives den ofte som en "moderne? eller "modernistisk" roman.

Der er et brat stemningsskift i bogen hen mod slutningen, og slutningen er også noget usædvanlig og ikke, hvad man ville forvente af en romantisk komedie. Det hævdes af nogle, at dette skyldes, at romanen er "moderne", og af andre, at det skyldes, at Evelyn Waugh blev skilt fra sin første kone, mens han skrev bogen. Hun hed i øvrigt også Evelyn og parret blev i deres omgangskreds omtalt som He-Evelyn og She-Evelyn. Hvad der er den rigtige forklaring, må læserne selv bedømme.

Nødvendige noter

Den herunder nævnte udgave er forsynet med et noteapparat, og det er ret nødvendigt, da der er mange allusioner til ting, man ikke i det hersens år 2008 kan forventes at vide, men som man utvivlsomt har forstået udmærket i 1930.

...and now a major motion picture...

Bogen blev i 2003 filmatiseret af Stephen Fry undet titlen "Bright Young Things", hviket var en yndet betegnelse for 20'ernes og 30'ernes unge fra overklassen. Det skal også have været Evelyn Waughs arbejdstitel for bogen. "Vile Bodies" kan dels være et skjult bibelcitat (Paulus' brev til Phillipperne 3.21 "vort fornedrelseslegeme" på dansk), men hovedpersonen bruger også udtrykket på et tidspunkt.

Evelyn Waugh: Vile Bodies, isbn 978-0-14-118287-2, Penguin Classics

Sidst opdateret 17-03-2017